Odvoz kovového odpadu | Bratislavský kraj

» Spoločnosť Alfafin Plus, s.r.o. sa zaoberá výkupom, triedením, spracovaním a zhodnocovaním odpadov kovov a oceľového šrotu v súlade s ustanoveniami zákonov upravujúcich legislatívu v tejto oblasti.

» Alfafin Plus, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na zabezpečenie likvidácie kovových odpadov kontaminovaných nebezpečnými látkami.

Úvodné menu