Spracúvame kovový šrot | Bratislavský kraj

Alfafin Plus s.r.o. je firma, ktorá sa zaoberá výkupom, triedením, spracovaním a zhodnocovaním odpadov kovov a oceľového šrotu v súlade s ustanoveniami zákonov upravujúcich legislatívu v tejto oblasti v SR. Pre našich obchodných partnerov zabezpečujeme taktiež paličské práce, likvidácie kovových konštrukcií, priemyselných technologických zariadení, preprava nákladnými vozidlami s HR, zapožičanie kontajnerov.

Spracované komodity odpredávame na domácom aj zahraničnom trhu. Našim obchodným partnerom ponúkame serióznu a dlhodobú spoluprácu s prihliadutím na situáciu v ponuke a dopyte v Slovenskej republike ale aj v zahraničí. Spôsob stanovenia ceny je možné dohodnúť individuálne. Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz odpadov od producenta vlastnými prostriedkami alebo priamo technickými prostriedkami spracovateľa odpadu.

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že spolupráca s našou spoločnosťou pri zhodnocovaní odpadov je seriózna a výhodná.